Hotline: 0911899119

E-mail: info@gaprovietnam.com

HẠT TIÊU ĐEN

HẠT TIÊU ĐEN

Thương hiệu:

Xuất xứ:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

BLACK PEPPER 500G/L
The specifications as below:

Black pepper 500g/l

Black pepper 500 g/l Clean

Moisture :13.5% max

Moisture: 13% max

Admixture : 1 % max

Admixture: 0.5% max

Density: 500gl min

Density: 500gl min

 

BLACK PEPPER 550G/L
The specifications as below:

Black Pepper 550g/l FAQ

Black Pepper 550g/l Clean

Black Pepper 550g/l Steam Wash

Density 550g/l min

Density 550g/l min

Density 550g/l min

Moisture 13% max

Moisture 12.5% max

Moisture 12.5% max

Foreign matter 0.5% max

Foreign matter 0.2% max

Foreign matter 0.2% max

 

BLACK PEPPER 550G/L
The specifications as below:

Black Pepper 550g/l FAQ

Black Pepper 550g/l Clean

Black Pepper 550g/l Steam Wash

Density 550g/l min

Density 550g/l min

Density 550g/l min

Moisture 13% max

Moisture 12.5% max

Moisture 12.5% max

Foreign matter 0.5% max

Foreign matter 0.2% max

Foreign matter 0.2% max

 

BLACK PEPPER 570G/L
The specifications as below:

Black Pepper 570g/l FAQ

Black Pepper 570g/l Steam Wash

Black Pepper 570g/l Clean – ASTA

Density 570g/l min

Density 570g/l min

Density 570g/l min

Moisture 13% max

Moisture 12.5% max

Moisture 12.5% max

Foreign matter 0.5% max

Foreign matter 0.2% max

Foreign matter 0.2% max

 

Origin: Viet Nam
Packaging Details 
PP 2 layer bag, or new jute bag. Normally pack in 50-60 kg/bag, or follow customer’s requierment.

 

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Hotline : 0911899119

E-mail : info@gaprovietnam.com

Skype : gaprovietnam